ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה