ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

מערכת הגשת תלונות לרשות ישוב המחלוקות

כל המידע שצריך על הקורסים השונים בבית הספר שלנו.

הסילבוס מציג את תכני קורס את מבנהו ואת דרישותיו

הרשות לפתרון סכסוכים מורכבת מועדות גישור,משמעת וערעורים. ועדת גישור, באחריותה להוביל בבית הספר את הליך הגישור,שהוא הליך ליישוב סכסוכים ובו משולב צד שלישי שאינו מעורב בסכסוך. ועדת גישור אינה ועדה שיפוטית. כמגשרים בבית הספר יכולים לשמש גם חברי קהילה שאינם חברים בוועדה ובתנאי שעברו הכשרה (סדנת גישור). ועדת משמעת וועדת ערעורים, מרכיבות למעשה את הרשות השופטת של בית הספר. כל חבר בקהילת

בית הספר יכול להתלונן על חבר אחר בגין הפרת משמעת ו/או סכסוך, ול”העלות” אותו לועדת משמעת. תפקידה של זו להאזין לשני הצדדים, לזמן עדים בעת צורך, לדון ולקבל החלטה. צוות עבודה של וועדת משמעת יכלול לפחות שלושה חברים.

צד שאינו מקבל עליו את החלטת ועדת משמעת בעניינו רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים. החלטת ועדת ערעורים אינה ניתנת לשינוי בהיותה על פי חוקת בית הספר הערכאה העליונה ליישוב מחלוקות למעט בסוגיות של יחסי עבודה. כל גוף ברשות לפתרון סכסוכים יפרסם בתחילת השנה את נהלי עבודתו.