ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

צוות בית הספר

אורית חוסינסקי

מנהלת חט"ע | מורה למתמטיקה חט"ע

אהובה ארזואן

מורה לאנגלית/ צוות חט"ב

אדר ענבר

רכז תיכון | רכז מערכת | מורה לאזרחות והיסטוריה

איילה שפירא

מורה למתמטיקה חט"ב ותיכון
052-6504222 ayala.teacher@gmail.com

אייל רז

מורה לתיאטרון חט"ב- תיכון
052-5201564 razeyalraz@gmail.com

אילנה אפלרויט

צוות א-ב'

אסף רופא

צוות חט"ב | אומנות

אלכס פרידמן

חצר, פינת חי | צוות בית ה'-ו'

איה ארדיטי

מורה לאנגלית | צוות תיכון | רכזת אנגלית

גלי גבע

טיפול באומנות
052-2425518 gali.geva@gmail.com

אתי שורץ

צוות בית א-ב

אפרת גיא

צוות בית ג-ד' \ מורה למתמטיקה יסודי

דלית רז

מנהלת אדמנסטרטיבית

דלית דנון

מורה ליוגה

דורית טוירשטיין

צוות חט"ב | רכזת ומורה לשפה בחט"ע

ורד שובה

יועצת חינוכית- חט"ע

דפנה רייכרט

צוות א-ב' | מורה לחשבון בבית א-ב'

דנה מטרי

צוות בית ה-ו' | מורה לחינוך גופני | רכזת ועדת משמעת

יהודית דרורי

צוות ג-ד' \ מורה לאנגלית
055-6629745 uditdrori@gmail.com

חלי אביגזר

צוות גן

חן ארד

צוות בית ג-ד' | אמנות

ליאל בירן

צוות בית א-ב'
052-8341082 lielbiran@gmail.com

ישראלה מזור

גננת

יפעת שורר

רכזת מתמטיקה ביסודי | מורה לחשבון יסודי וחט"ב | צוות ג-ד'

ליאת תמיר

צוות בית ה-ו' \ מורה לשפה
054-2474808 liat.tamir68@gmail.com

מיקו זנקו

צוות בית חט"ב | מורה לחינוך גופני

ליאת קוהלי

צוות חט"ב \ מורה להוראה מתקנת
050-7274146 liatkohali@gmail.com

לירז דינר

צוות בית ג'-ד' | מורה לשפה יסודי | רכזת שפה ביסודי

ליאת לוינסון

צוות בית ג-ד' \ הוראה מתקנת
050-7637728 llevinson62@gmail.com

לימור עזריה

רכזת בית ג'-ד| רכזת יום שישי | מורה למוסיקה

נועה רוזנפלדר

רכזת מתמטיקה חט"ע | מורה למתמטיקה תיכון | צוות תיכון

054-2441021 noarosenfelder@gmail.com

נגבה שור

בית ה-ו' | צוות בית ה'-ו'

נגה ויגודה

צוות בית ה'-ו' | מורה לאנגלית

נעמה ברזילי

רכזת חט"צ
052-3286486 numikee@yahoo.com

סמיון ויינר

צוות תיכון \ מורה למתמטיקה חט"ע

נמרוד בן נוח

מנהל ביה"ס
054-6703778 nimrodbn@dlhschool.com

סטיב לוין

רכז חט"ב | מורה לאנגלית

נטעלי בן ארי

צוות תיכון | מורה לספרות חט"ע | פסיכולוגיה התפתחותית

סוג'וד אקדיים

צוות בית ה-ו' | מורה למדעים ולשפה הערבית

ענת בדר

רכזת בית א-ב' | אמנות

עירית לוי

צוות בית א-ב' | מורה לחשבון מונטסורי

ספי דפנה

איש אחזקה

רמי ניניו

מורה למוזיקה

רינת לוי

צוות גן

ענת בן-פזי

רכזת מדעים | רכזת פדגוגית

שושי חפץ

מורה לתיאטרון יסודי

שושי דוכן

צוות חט"ב | מורה למקרא חט"ע | רכזת הסעות

054-5322703 shoshi.duchen@dlevh.com

שהם פוסמן

משרד והנהלה office@dlhschool.com

שרון הנסב

צוות בית ה-ו' | מורה לאנגלית

שירלי קן דרורי דיסנצ'יק

צוות א-ב' \ מורה לשפה
050-8782163 shirlykend@gmail.com

שירה שמיר

יועצת חינוכית יסודי