רישום תלמידים לשנת תשפ”ד החל – לפרטים לחץ כאן   |    

תיכון

בגרויות

תלמידי התיכון בבית-הספר לומדים לקראת הבגרויות במתכונת אינטרנית.

התנאים לקבלת תעודת בגרות מלאה:

זכאות לתעודת בגרות מלאה דורשת היבחנות ב-21 יחידות לימוד, לימודי חינוך גופני, מדעים ו-2 מקצועות של השכלה כללית, וכן לקיחת חלק בפעילות חברתית וקהילתית. 21 היחידות מורכבות ממקצועות חובה ומקצוע בחירה מוגבר (לא כולל אנגלית ומתמטיקה).

מקצועות החובה הם: לשון, תנ”ך, מקרא, היסטוריה, ספרות, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית.

בחירת התחום המוגבר יתבצע במהלך כיתה י’ מתוך רשימת מקצועות.

הציון הסופי בתעודת הבגרות במקצועות החובה משוקלל מציון הבחינה החיצונית (70%) עם ציון ההערכה הבית ספרית (30%) .

האפשרויות למקצועות מוגברים:

בבית ספרנו ניתן לבחור בין מספר מקצועות ברמת 5 יח”ל: מדעי החברה, אומנות או מדעי הסביבה. כמו כן, ניתן לבחור במסלול חלופי ולעשות עבודות גמר בתחומי דעת שונים.

בנוסף, תלמידי ותלמידות התיכון משתלבים בהצלחה בלימודים במגמות השונות בהדסים ובמגמת מוסיקה במטרוווסט.

במהלך השנים למדו ולומדים תלמידינו בהדסים מגוון רחב מאוד של מקצועות כגון: ערבית, ביולוגיה, פיזיקה, מחול, תיאטרון ועוד (על בסיס מקום פנוי).

במהלך השנים האחרונות, במטרה להרחיב את מגוון המגמות, שילבנו את תלמידינו בלימודים אינטרנטיים בכיתות ארציות (לימודים מכוונים).

מוזמנים להיכנס ללינקים המצורפים ולהתרשם מתוכניות אלו:

מדעי כדה”א – https://davidson.weizmann.ac.il/programs/earth

כימיה ברשת – https://davidsonmoodle.weizmann.ac.il/course/index.php?categoryid=60

http://www.vschool.cet.ac.il/about/

תיכון ווירטואלי – מסגרת למידה מקוונת המאפשרת ללמוד לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח”ל , פיסיקה 5 יח”ל ובכימיה 5 יח”ל . כיתת הלימוד הוירטואלית כוללת תלמידים מבתי ספר שונים הלומדים כקבוצה אחת קבועה במהלך החטיבה העליונה .

אקדמיה בתיכון. תכנית זו מאפשרת ללמוד חלק מלימודי הבגרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים ברמה אקדמית, ומאפשרים לקבל עליהם במקביל גם ציון לתעודת הבגרות וגם נקודות קרדיט לתואר ראשון.

תיכון ברעננה – מגמת מוסיקה

התאמות:

ילדים הזקוקים להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות בשל קשיי למידה שונים: דיסגרפיה, דיסקלקוליה, בעיות קשב וריכוז ועוד צריכים לדאוג לאבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי (בהתאם לסוג ההתאמה הנדרשת) שנערך החל מכיתה ז’ ואילך (במידה ויש המלצות להתאמות באנגלית או במתמטיקה יש לוודא שישנה הרחבה). ההתאמות שניתנות הן מסוגים שונים: הארכת זמן, מבחן מותאם, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת מבחן, מבחן בעל פה, בהתאם לצורך.

על סמך האבחון יש לבית הספר סמכות לאשר התאמות מסוימות, ואילו חלק מההתאמות צריכות לקבל את אישור הוועדה המחוזית מטעם משרד החינוך. על מנת להיערך לכך ולקבל את ההתאמות במועד, יש להעביר את האבחונים ליועצת בית הספר בתחילת השנה (חודש ספטמבר).

במהלך השנה יש לשמור את כל המבחנים המקוריים בהם ייבחן בכל המקצועות, כך שתוכלו להגישם כשתדרשו לכך (תיק ללא מבחנים, לא נבדק על ידי הוועדה).

בכל התייעצות בעניין, ניתן לפנות לורד או לדורית,