לכבוד שנת הלימודים תשפ”ג – התחדשנו באתר חדש! שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת

חוקת בית הספר

ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים: ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, יחיו בסביבה חופשית, סובלנית ולא אלימה, אשר אינה מעודדת תחרותיות בין חבריה ומטפחת מימוש וביטוי עצמי של הפרט......