ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

חטיבות ובתים

מבנה חברתי של בית ספר

 

 בית הספר מחולק לשלוש חטיבות, ובכל חטיבה שני בתים: 

חטיבה צעירה – מורכבת מגן חובה ומבית א-ב, חטיבה יסודית מורכבת מבית ג’-ד’ ובית ה’-ו’. 

חטיבה בוגרת- מורכבת מבית חטיבת ביניים (ז-ט) ובית תיכון (י-יב). 

הבית מהווה את קבוצת ההשתייכות החברתית המובנית של בית הספר. לכל אחד מן הבתים יש מרחב משלו. מרחב זה פתוח לאורך כל שעות המערכת, וחלק מהמרחבים מאויישים על ידי צוות הבית ובני שרות לאומי.

מפגשים חברתיים – במסגרת הבתים מתקיימים מפגשים חברתיים רב-גילאיים, מספר פעמים בשבוע. מועד המפגשים מפורסם במערכת השעות. במפגשים החברתיים עסוקים התלמידים ואנשי הצוות ב”עבודה חברתית”. במהלך השנים מקיים בית הספר דיון פעיל בנושא חובת ההשתתפות במפגשים החברתיים, ובנושא חשיבותה של קבוצה חברתית. עמדתו של בית הספר היא חיזוק הקבוצה על ידי מתן דגש עליה, ועם זאת- ללא חיוב בנוכחות במפגשים אלו.

קבוצה המתגבשת במפגשים החברתיים, היא רמה נוספת במעגלי ההשתייכות של הפרט. במסגרת המפגשים הללו יתקיימו דיונים ולמידה משותפת בנושאים אינטגרטיביים, חגים ומועדים, אקטואליה, נושאים הקשורים לקבוצת הגיל ונושאים הקשורים ישירות לחיי היום יום שלנו בבית הספר: הצעות לדיוני הפרלמנט, דיונים בעקבות החלטות הפרלמנט, חונכות, למידה, ועוד.

ההחלטה לגבי אופי המפגש וביצועו תגובש במסגרת הקבוצה על ידי הילדים וחונכי הבית.

חטיבה בוגרת

מורכבת מבית חטיבת ביניים (ז-ט) ובית תיכון (י-יב)

חטיבה יסודית

מורכבת מבית ג’-ד’ ובית ה’-ו’

חטיבה צעירה

‘מורכבת מגן חובה ומבית א’ – ב

צוותי חטיבות ובתים:

(רכז הבית מודגש)

חט”צ:

גן: נעמה ברזילי, רינת לוי, ישראלה מזור וחלי אביגזר.

א-ב: ענת בדר, אתי שוורץ, ליאל בירן, אילנה אפלרויט, דפנה רייכרט, שירלי קן דרורי דיסנצ’יק, ועירית לוי.

יסודי:

ג-ד: אפרת גיא, לימור עזריה, ליאת לוינסון, חן ארד, דנה מטרי, לירז דינר ויהודית דרורי.

ה-ו:  נגה ויגודה, אלכס פרידמן, נגבה שור, יפעת שורר נקר, שרון הנסב, סוג’וד אקדיים וליאת תמיר.

חטיבה עליונה:

חט”ב: סטיב לוין, , אהובה ארזואן, מיקו זנקו, דורית טויירשטיין, אסף רופא ליאת קוהלי.

תיכון: אדר ענבר, איה ארדיטי, שושי דוכן, נעה רוזנפלדר, נטעלי בן ארי וסמיון ויינר.

חטיבה עליונה

החטיבה העליונה בבית הספר מורכבת מחטיבת ביניים ז’-ט’ ותיכון י’-י”ב.

שנת הלימודים תשפ”ג מתחילה לאחר שנים מאתגרות מבחינה ארגונית, לימודית, חברתית ורגשית, ונראה כי התרגלנו לחיות עם שינויים מתמידים. בשנת הלימודים החולפת זכינו לשנה רגועה ושלווה יחסית ואנו מקווים שמצב זה יישמר לאורך השנה כולה. נמשיך גם השנה לתת תשומת לב לפיתוח ולחיזוק היחסים הבין אישיים ולחיזוק המפגשים הפיזיים, ובעיקר להיות סובלניים וסבלניים לאתגרים שהתקופה המשתנה מזמנת לנו. המורים שוקדים על פיתוח הקורסים כך שיהיו מעניינים, מועילים וישלבו שיטות הוראה מגוונות וטכנולוגיות חדשות. למדנו כי יש יתרונות בצורת למידה משולבת, וננסה להפיק ממנה את המירב ואת המיטב. חשוב לנו להקנות לתלמידים שלנו ידע ומיומנויות הנדרשים במאה עשרים ואחת, לצד פיתוח של יכולות של לומד עצמאי, המסוגל להתמודד עם סביבה מורכבת ומשתנה.

הניסיון שלנו מראה כי אין תחליף לקשר האנושי שנרקם בבית הספר בין תלמידים לאנשי הצוות, ואנו נמשיך בעשייה מבורכת זו גם השנה דרך החונכויות האישיות ודרך הקשרים הבלתי אמצעיים שאנו מפתחים עם התלמידים בקורסים השונים. אנו רואים בתלמידי החטיבה העליונה מובילים ושותפים בניהול המנגנונים השונים של בית הספר, ומעודדים אותם לשאוף גבוה, להוביל, לקחת אחריות על בחירותיהם, לחקור, לשאול, לחשוב בצורה ביקורתית, ולהוות מודל לשאר תלמידי בית הספר.

בעלי תפקידים בחטיבה:

מנהלת החטיבה: אורית חוסינסקי פולק

יועצת החטיבה: ורד שובה

רכזת פדגוגית: ענת בן פזי

רכז חטיבת הביניים: סטיב לוין

רכז התיכון: אדר ענבר

חונכים אישיים בחטיבה: אדר, אהובה, אורית, איה, אסף, דורית, ורד, מיקו, נטעלי, נעה, סטיב, ענת בן פזי, שושי, וסמיון.

אנו מזמינים את חברי הקהילה לקחת חלק פעיל בחיינו ולתמוך בעשייה החינוכית שלנו דרך הפעילות בוועדות השונות ובאירועים החברתיים.

נשמח לשמוע אתכם ולראות אתכם באירועים הקהילתיים במהלך השנה.

מאחלים לכולנו שנה טובה ופורייה.