ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

מדרג ענישה

הרשות ליישוב מחלוקות

מדרג ענישה לוועדת משמעת

יציאה מגבולות בית הספר (בתוך כפר הנוער)

 1. יידוע ההורים + שבוע איסור יציאה מגבולות ביה”ס (כולל חונכות וקיוסק) + אזהרה להחמרה.
 2.  יידוע ההורים + חודש אי יציאה מגבולות ביה”ס +  ריתוק.
 3. שיחה עם הורים וחונך + ריתוק עם עבודה בנושא שלטון החוק + אזהרה להשעיה.
 4. השעיה + עבודה בנושא שלטון החוק ו/או בנושא יציאה מגבולות ביה”ס (ולא יחזור לביה”ס ללא השלמת העבודה).
 5. השעיה ל-3 ימים + איסור מוחלט על יציאה מגבולות ביה”ס עד סוף השנה + הכנת מפגש (בית/שכבה) יחד עם חונך מהבית בנושא יציאה מגבולות בי”ס.

יציאה מגבולות כפר הנוער הדסים

 1. שיחה עם ההורים וחונך + ריתוק + עבודה בנושא יציאה מגבולות כפר הנוער + אזהרה להשעיה.
 2. השעיה + שיחה עם ההורים, חונך, מנהל ורכז הבית.
 3. השעיה ל-3 ימים + אזהרה לנוהל קצה. 

עבירות התנהגות שלא לפי הכללים במתקני ביה”ס

דוגמאות: שימוש בספריה/כדורסל בשעות שאסור, שימוש במחשבים ללא אישור…. מדובר על מקרים שאין בהם נזק למתקנים.

 1. אזהרה להחמרה + כתיבת חוקים לאותו מתחם ותלייתם + הרחקה לשבוע מאותו מתקן גם בתנאים בהם מותר.
 2. שיחה עם חונך + כתיבת עבודה חינוכית + הרחקה לשבועיים + ריתוק.
 3. שיחה עם ההורים וחונך + הרחקה ל-21 יום + פעמיים ריתוק.
 4. שיחה עם ההורים, חונך, מנהל + אזהרה להשעיה + הרחקה לחודש.
 5. השעיה + אזהרה לנוהל קצה
 6. נוהל קצה עפ”י שיקול דעת השופטים.

עבירות ונדליזם (נזק מכוון לרכוש)

 1. תיקון הנזק (אפשר להיעזר בגבי) ו/או תשלום בעדו (עד 100%, עפ”י החלטת הפרלמנט) + אזהרה להשעיה.
 2. כנ”ל + השעיה.

עבירות של אלימות מילולית

 1. התנצלות בע”פ/מכתב התנצלות (תלוי בחומרה) + אזהרה להחמרה.
 2. מכתב התנצלות + שיחה טיפולית (המלצה לשיחה עם היועצת/שיחה עם חונך וכ”ו) + יידוע הורים
 3. מכתב התנצלות + עבודה חינוכית (בד״כ עבודה בנושא אלימות) + שיחה עם חונך על המקרה + ריתוק
 4. מכתב התנצלות + המלצה לרצף שיחות עם היועצת (אפשר גם עם הורים) + ריתוק + אזהרה להשעיה.
 5. השעיה (בדר״כ יום) + עבודה בנושא אלימות (לא יחזור מההשעיה ללא העבודה).
 6. השעיה לפרק זמן ממושך (יומיים עד שלושה)+ שיחה עם יובל, הורים, המעורבים במקרה וחונכיהם + מקרה קצה עפ”י שיקול דעת השופטים.

עבירות אלימות פיזית

 1. מכתב התנצלות + עבודה בנושא אלימות + יידוע הורים + אזהרה לריתוק.
 2. שיחה עם חונך או המלצה לשיחה עם יועצת  בשיתוף הורים + ריתוק.
 3. עבודה נוספת (אפשר עוד עבודה בנושא אלימות אבל אחרת) + שיחה עם חונך, הורים  ויובל + ריתוק.
 4. המלצה לרצף שיחות עם שירה (ניתן גם עם הורים) + השעייה ליום עם עבודה, לא יחזור ללא עבודה מוכנה.
 5. השעייה לפרק זמן ממושך יותר + שיחה עם יובל, הורים וחונך + מקרה קצה עפ”י שיקול דעת השופטים.

מדרג ענישה בנושא ביזיון בית הדין 

(אי הגעה לועדת משמעת)

התקבלה הצעת של ועדת משמעת האומרת שתובעים הבוחרים שלא להגיע לדיון דבר הגורם לבזבוז זמן יקר של ועדת משמעת ומעכב דיונים אחרים, יהיה ניתן להאשים אותם ב”ביזיון בית הדין” ולתת עונש אוטומטי על פי מדרג קבוע וזאת על מנת להפחית את הישנותם של מקרים אלו.

המדרג:

פעם ראשונה-אזהרה

שנייה-עבודה 

שלישית-העלאה לוועדת משמעת