ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

פרלמנט 30/4/23

– התנדבות תלמידים בבית הספר

– תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים שאינן חלק מתכנית הלימודים