• פרלמנט בחירת מועמד לניהול בית הספר - נמרוד בן נוח, הכפול שנערך היום, הסתיים באישור המועמד. 

    תוצאות ההצבעה הסופיות:

    147 בעד

    7 נגד

    3 נמנעים