ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

תוצאות פרלמנט

בית הספר הדמוקרטי “לב השרון” ת.ד. 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 8919256 -09 פקס: 8919519 -09

דואר אלקטרוני: dlh@netvision.net.il

מי שמגיע ואת קולו משמיע – באמת משפיע!

פרלמנט 29.2.24, ההצעה לא עברה

מציע: נמרוד ההצעה: נעילת כיתות לימוד בסוף שיעור ובזמן ההפסקות. אני מציע לנעול את הכיתות בזמן שאין בהן שיעורים משלוש סיבות עיקריות: ניקיון – ישנו

קרא עוד

פרלמנט 15.2.24 ההצעה התקבלה

נושא ההצעה: חגים ומועדים אקולוגים פירוט ההצעה: בכל שנה לקראת החגים והמועדים ביה”ס מקושט ע”י ילדי ומורי בית הספר לכבוד החגיגות הבית ספריות. במקביל בזמן

קרא עוד

פרלמנט 1.2.2024 ההצעה התקבלה

מציעים: דקל, ליבי ואורי ור  נושא ההצעה: הסדרת הבניה במגרש הכדורעף.  פירוט ההצעה: אנו מציעים שמגרש הכדורעף, שאינו בשימוש יהפוך למגרש בנייה בחול. דיברנו עם

קרא עוד

פרלמנט 21.12.23 תיבת חלומות

חלום הזוכה: מציע: יונתן אינשטיין. רוצה שיהיה עיתון לבית הספר. העיתון ינוהל כמו הועדות ויחולק בחצר. אנחנו נדפיס 6 גיליונות בשנה וכל גיליון עולה 300

קרא עוד

דיון 7.12.29

אנחנו מציעים לדיון שילדי כיתה ב’ יוכלו לבקר בג-ד מציעים: ענת בדר, יואב ויטנר, איתי גרוטס, אדם אדלשטיין, דביר א’. לילדי ב’ יש הרבה חברים

קרא עוד

פרלמנט 29.2.24, ההצעה לא עברה

מציע: נמרוד ההצעה: נעילת כיתות לימוד בסוף שיעור ובזמן ההפסקות. אני מציע לנעול את הכיתות בזמן שאין בהן שיעורים משלוש סיבות עיקריות: ניקיון – ישנו

קרא עוד

פרלמנט 15.2.24 ההצעה התקבלה

נושא ההצעה: חגים ומועדים אקולוגים פירוט ההצעה: בכל שנה לקראת החגים והמועדים ביה”ס מקושט ע”י ילדי ומורי בית הספר לכבוד החגיגות הבית ספריות. במקביל בזמן

קרא עוד

פרלמנט 1.2.2024 ההצעה התקבלה

מציעים: דקל, ליבי ואורי ור  נושא ההצעה: הסדרת הבניה במגרש הכדורעף.  פירוט ההצעה: אנו מציעים שמגרש הכדורעף, שאינו בשימוש יהפוך למגרש בנייה בחול. דיברנו עם

קרא עוד

פרלמנט 21.12.23 תיבת חלומות

חלום הזוכה: מציע: יונתן אינשטיין. רוצה שיהיה עיתון לבית הספר. העיתון ינוהל כמו הועדות ויחולק בחצר. אנחנו נדפיס 6 גיליונות בשנה וכל גיליון עולה 300

קרא עוד

דיון 7.12.29

אנחנו מציעים לדיון שילדי כיתה ב’ יוכלו לבקר בג-ד מציעים: ענת בדר, יואב ויטנר, איתי גרוטס, אדם אדלשטיין, דביר א’. לילדי ב’ יש הרבה חברים

קרא עוד

פרלמנט 29.2.24, ההצעה לא עברה

מציע: נמרוד ההצעה: נעילת כיתות לימוד בסוף שיעור ובזמן ההפסקות. אני מציע לנעול את הכיתות בזמן שאין בהן שיעורים משלוש סיבות עיקריות: ניקיון – ישנו

קרא עוד

פרלמנט 15.2.24 ההצעה התקבלה

נושא ההצעה: חגים ומועדים אקולוגים פירוט ההצעה: בכל שנה לקראת החגים והמועדים ביה”ס מקושט ע”י ילדי ומורי בית הספר לכבוד החגיגות הבית ספריות. במקביל בזמן

קרא עוד

פרלמנט 1.2.2024 ההצעה התקבלה

מציעים: דקל, ליבי ואורי ור  נושא ההצעה: הסדרת הבניה במגרש הכדורעף.  פירוט ההצעה: אנו מציעים שמגרש הכדורעף, שאינו בשימוש יהפוך למגרש בנייה בחול. דיברנו עם

קרא עוד

פרלמנט 21.12.23 תיבת חלומות

חלום הזוכה: מציע: יונתן אינשטיין. רוצה שיהיה עיתון לבית הספר. העיתון ינוהל כמו הועדות ויחולק בחצר. אנחנו נדפיס 6 גיליונות בשנה וכל גיליון עולה 300

קרא עוד

דיון 7.12.29

אנחנו מציעים לדיון שילדי כיתה ב’ יוכלו לבקר בג-ד מציעים: ענת בדר, יואב ויטנר, איתי גרוטס, אדם אדלשטיין, דביר א’. לילדי ב’ יש הרבה חברים

קרא עוד

פרלמנט 29.2.24, ההצעה לא עברה

מציע: נמרוד ההצעה: נעילת כיתות לימוד בסוף שיעור ובזמן ההפסקות. אני מציע לנעול את הכיתות בזמן שאין בהן שיעורים משלוש סיבות עיקריות: ניקיון – ישנו

קרא עוד

פרלמנט 15.2.24 ההצעה התקבלה

נושא ההצעה: חגים ומועדים אקולוגים פירוט ההצעה: בכל שנה לקראת החגים והמועדים ביה”ס מקושט ע”י ילדי ומורי בית הספר לכבוד החגיגות הבית ספריות. במקביל בזמן

קרא עוד

פרלמנט 1.2.2024 ההצעה התקבלה

מציעים: דקל, ליבי ואורי ור  נושא ההצעה: הסדרת הבניה במגרש הכדורעף.  פירוט ההצעה: אנו מציעים שמגרש הכדורעף, שאינו בשימוש יהפוך למגרש בנייה בחול. דיברנו עם

קרא עוד

פרלמנט 21.12.23 תיבת חלומות

חלום הזוכה: מציע: יונתן אינשטיין. רוצה שיהיה עיתון לבית הספר. העיתון ינוהל כמו הועדות ויחולק בחצר. אנחנו נדפיס 6 גיליונות בשנה וכל גיליון עולה 300

קרא עוד

דיון 7.12.29

אנחנו מציעים לדיון שילדי כיתה ב’ יוכלו לבקר בג-ד מציעים: ענת בדר, יואב ויטנר, איתי גרוטס, אדם אדלשטיין, דביר א’. לילדי ב’ יש הרבה חברים

קרא עוד