רישום תלמידים לשנת תשפ”ד החל – לפרטים לחץ כאן   |    

תוצאות פרלמנט

בית הספר הדמוקרטי “לב השרון” ת.ד. 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 8919256 -09 פקס: 8919519 -09

דואר אלקטרוני: dlh@netvision.net.il

מי שמגיע ואת קולו משמיע – באמת משפיע!

פרלמנט 5/5/23

בפרלמנט. 5/5/23, התקיים דיון בנושא ימי שישי בשנת הלימודים הבאה- תשפ”ד. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 30/4/23

בפרלמנט האחרון, 20/4/23, נמשכה ההצעה לאישור משחק ברובי צעצוע בבית הספר – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה

תהליך איתור ובחירה של מנהל.ת נוספ.ת לצידה של אורית חוסינסקי. השיטה היא הקמת ועדת איתור אד הוק לביצוע המשימה. על מנת להתחיל את התהליך עלינו

קרא עוד

פרלמנט .9.3.23| ההצעה התקבלה

פרלמנט האחרון התקבלה ההצעה להקמת ועדת מחזור והשמת פחי מחזור במועדונים. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 2.3.23 | ההצעה התקבלה

כל בית יהיה אחראי על המועדון שלו, כיתות לימוד וחצר מסוימת. תהיה תורנות בכל יום ותפקידם יהיה לדאוג לסדר וניקיון המרחבים, ולדווח על מקרים של

קרא עוד

הצעה לפרלמנט 16.2.23- ההצעה עברה

מציעים: נעה רוזנפלדר נושא ההצעה: מתן ציונים במחצית השנייה בקורסי המתמטיקה של כיתה ט’. פירוט ההצעה: בעקבות שינוי בתכנית הלימודים במתמטיקה, תלמידים ידרשו להחליט על

קרא עוד