ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

תוצאות פרלמנט

בית הספר הדמוקרטי “לב השרון” ת.ד. 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 8919256 -09 פקס: 8919519 -09

דואר אלקטרוני: dlh@netvision.net.il

מי שמגיע ואת קולו משמיע – באמת משפיע!

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה :הצעה של תלמידי י”ב אנו מציעים לחדש את ההצעה שעברה שנה שעברה שאומרת שלילדי שכבת יב תהיה את האופציה לצאת מבית

קרא עוד

פרלמנט 5/5/23

בפרלמנט. 5/5/23, התקיים דיון בנושא ימי שישי בשנת הלימודים הבאה- תשפ”ד. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 30/4/23

בפרלמנט האחרון, 20/4/23, נמשכה ההצעה לאישור משחק ברובי צעצוע בבית הספר – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה

תהליך איתור ובחירה של מנהל.ת נוספ.ת לצידה של אורית חוסינסקי. השיטה היא הקמת ועדת איתור אד הוק לביצוע המשימה. על מנת להתחיל את התהליך עלינו

קרא עוד

פרלמנט .9.3.23| ההצעה התקבלה

פרלמנט האחרון התקבלה ההצעה להקמת ועדת מחזור והשמת פחי מחזור במועדונים. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה :הצעה של תלמידי י”ב אנו מציעים לחדש את ההצעה שעברה שנה שעברה שאומרת שלילדי שכבת יב תהיה את האופציה לצאת מבית

קרא עוד

פרלמנט 5/5/23

בפרלמנט. 5/5/23, התקיים דיון בנושא ימי שישי בשנת הלימודים הבאה- תשפ”ד. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 30/4/23

בפרלמנט האחרון, 20/4/23, נמשכה ההצעה לאישור משחק ברובי צעצוע בבית הספר – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה

תהליך איתור ובחירה של מנהל.ת נוספ.ת לצידה של אורית חוסינסקי. השיטה היא הקמת ועדת איתור אד הוק לביצוע המשימה. על מנת להתחיל את התהליך עלינו

קרא עוד

פרלמנט .9.3.23| ההצעה התקבלה

פרלמנט האחרון התקבלה ההצעה להקמת ועדת מחזור והשמת פחי מחזור במועדונים. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה :הצעה של תלמידי י”ב אנו מציעים לחדש את ההצעה שעברה שנה שעברה שאומרת שלילדי שכבת יב תהיה את האופציה לצאת מבית

קרא עוד

פרלמנט 5/5/23

בפרלמנט. 5/5/23, התקיים דיון בנושא ימי שישי בשנת הלימודים הבאה- תשפ”ד. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 30/4/23

בפרלמנט האחרון, 20/4/23, נמשכה ההצעה לאישור משחק ברובי צעצוע בבית הספר – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה

תהליך איתור ובחירה של מנהל.ת נוספ.ת לצידה של אורית חוסינסקי. השיטה היא הקמת ועדת איתור אד הוק לביצוע המשימה. על מנת להתחיל את התהליך עלינו

קרא עוד

פרלמנט .9.3.23| ההצעה התקבלה

פרלמנט האחרון התקבלה ההצעה להקמת ועדת מחזור והשמת פחי מחזור במועדונים. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה

פרלמנט 14/9/23; ההצעה עברה :הצעה של תלמידי י”ב אנו מציעים לחדש את ההצעה שעברה שנה שעברה שאומרת שלילדי שכבת יב תהיה את האופציה לצאת מבית

קרא עוד

פרלמנט 5/5/23

בפרלמנט. 5/5/23, התקיים דיון בנושא ימי שישי בשנת הלימודים הבאה- תשפ”ד. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט 30/4/23

בפרלמנט האחרון, 20/4/23, נמשכה ההצעה לאישור משחק ברובי צעצוע בבית הספר – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד

פרלמנט .16.3.23 ההצעה התקבלה

תהליך איתור ובחירה של מנהל.ת נוספ.ת לצידה של אורית חוסינסקי. השיטה היא הקמת ועדת איתור אד הוק לביצוע המשימה. על מנת להתחיל את התהליך עלינו

קרא עוד

פרלמנט .9.3.23| ההצעה התקבלה

פרלמנט האחרון התקבלה ההצעה להקמת ועדת מחזור והשמת פחי מחזור במועדונים. – התנדבות תלמידים בבית הספר לחץ כאן להצעה – תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות

קרא עוד