רישום תלמידים לשנת תשפ”ד החל – לפרטים לחץ כאן   |    

מערך ההתנדבות הבית ספרי- עושים דברים ביחד

תפקידו של בית ספר דמוקרטי הוא גם להעצים את

ההיבט הקהילתי- ולאזנו אל מול המערכת המעודדת אינדיבידואליזם

להלן הצעת הפרלמנט שעברה-

  • החל משנת הלימודים הבאה, כל תלמיד בבית הספר- יצטרך “לתת” לבית הספר מס’ שעות בשבוע לימודים, בהתאם לגילו, לביצוע משימות לטובת בית הספר. ההתנדבות היא לבחירתו של כל תלמיד איך ואיפה, בהתאם לכישוריו, תשוקותיו ורצונותיו- ובלבד- שיתנדב.
  • תוקם ועדה כבר השנה שתפקידה להנגיש את כל העניין לכולנו- מציאת מקומות להתנדבות, יצירת מנגנון מעקב, פיתוח מקומות ותחומים נוספים.
  • ימונה איש צוות אחראי לעניין אשר יקבל שעות מערכת לטובת הנושא, ירכז את פעילות הועדה ויעסוק בפיתוח מקומות להתנדב בהם.

רציונל בקצרה- הרעיון הגדול אותו יש לעכל ובו יש וראוי לתמוך הוא הרעיון שתלמידי בית הספר שלנו יכולים וצריכים להיות משאב עבור בית הספר. הם אינם רק צרכנים של המערכת הבאים “לקבל” ממנה כמה שיותר. יתרה מכך- אנו סבורים שתפקידו של בית ספר דמוקרטי הוא גם להעצים את ההיבט הקהילתי- ולאזנו אל מול המערכת המעודדת אינדיבידואליזם. מהתבוננות קצרה בחוקת בית הספר שלנו ניתן לקבל הרבה חיזוקים לרעיון זה.

ברקע של הדברים אנחנו רוצים לציין כי הרעיון הנ”ל עולה לנו מתוך מחשבה על יצירת חיבור יותר עמוק לבית הספר, זאת לאחר שנים של התמודדות עם קורונה ועם הביזור שהיא יצרה במערכות חיינו. לאחר שנתיים של ריחוק אנו חושבים כי יש ברעיון הנ”ל כדי “למשוך” את התלמידים לעשייה יותר משמעותית עבור עצמם וגם עבור בית הספר. אנו חשים שיש מקום ליצירת הבהרה של מערכת היחסים של התלמיד ושל בית הספר- ולהעלות את הדרישה מהתלמידים במחויבות שלהם למקום.

יש בכך כמובן גם מחשבה אקולוגית עמוקה המבקשת להתבונן על כל המשאבים העומדים לרשותנו, ולנצלם כראוי, ובאופן מתחדש.

איך זה קורה?

את המשימות יבצע התלמיד על פי בחירתו/יכולותיו/רצונותיו וכישוריו. בתהליך של בחירה מתוך שלל אופציות שיוצעו על ידי בית הספר. המשימות יבוצעו בזמנו שלו ותוך התחייבות לעניין- בתוך מערכת השעות של בית הספר. כך בתחילת כל שנת לימודים, תוך כדי תהליך בניית המערכת השעות- ימלאו כל התלמידים בבית הספר גם שעות התנדבות בו. עבור התלמידים הצעירים יותר- בתים גן, א-ב, ג-ד- ההתנדבות היא של שעה שבועית בלבד, ותבוצע באופן שיתופי, בקבוצות מוגדרות מראש ובמסגרת פעילות הבית. תלמידי כיתות ה’ ומעלה ידרשו לשעתיים התנדבות שבועית- תוקם כבר השנה ועדה שתפקידה לבנות את המנגנון, להציע מקומות להתנדבות בבית הספר ובאופן כללי לקדם ולתמוך ברעיון ובביצועו.

משימות לדוגמא– חונכות לתלמידים צעירים, סיוע בלימודים (תגבור) לגילאים צעירים, חברות והשתתפות בועדה, צוות גינון, קישוט, תחזוקה, הפעלת מרכז למידה/יצירה, הוראת עמיתים, צוות טכני של בית הספר, צוות הגברה, צוות פרסום ושיווק, צוות גרפיקה ועוד ועוד.

חובה כן או לאו?

קהילת בית הספר הדמוקרטי לב השרון רגישה מאוד לזכויותיה ומוקירה במיוחד את זכות הבחירה. אכן יש כאן אצלנו בבית הספר כר מאוד נרחב לבחירה, המתבטאת בספקטרום רחב של אפשרויות. עם זאת- ראוי לציין בהקשר זה כי לצד זכויות נרחבות כגון בחירה, ישנו מושג בעולם הדמוקרטי הנקרא ” חובה אזרחית”- כך במדינת ישראל אנו נדרשים לשרת בצבא, בדמוקרטיה הגדולה בעולם אנשים נקראים על מנת למלא חובת “מושבעים” בבית המשפט, ובבתי ספר דמוקרטיים רבים- גם בארץ וגם בעולם- ישנה חובת השתתפות של כלל תלמידי בית הספר בועדת משמעת- העובדת לכל אורך השנה ובתורנות בין כלל התלמידים (והצוות).

כך שאנו מכניסים אלינו למערכת- חובה אזרחית – שעות התנדבות למען בית הספר.

ומי שלא יכול?

מי שאינו יכול מכל סיבה שהיא- מוזמן לפנות לועדת ח”ג (חופש וגבולות) ולשטוח בפניה את טענתו. זהו הגוף הבית ספרי שלנו שבסמכותו לשחרר ממילוי חובות.

המשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות בעמוד זה.