ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

פרלמנט 23.2.23 | נמשיך בפרלמנט הבא

לאור המצב העגום בכיתות ביה"ס והוונדליזם שיש בכיתות אנו מציעות לנעול את הכיתות בסיום כל שיעור.

– התנדבות תלמידים בבית הספר

– תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים שאינן חלק מתכנית הלימודים