ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

פרלמנט 2.3.23 | ההצעה התקבלה

כל בית יהיה אחראי על המועדון שלו, כיתות לימוד וחצר מסוימת. תהיה תורנות בכל יום ותפקידם יהיה לדאוג לסדר וניקיון המרחבים, ולדווח על מקרים של השחתת רכוש, כך לכולנו יהיה נעים יותר בסוף יום האחראים יעברו בכיתות ויבדקו שכולם הרימו כסאות+ כיבוי אורות ומזגנים. האחראים בתורנות יוכלו להעלות לוועדת משמעת תלמידים או צוות שליכלו או השחיתו רכוש של ביה"ס

– התנדבות תלמידים בבית הספר

– תשלום על פעילויות אקסטרה, פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים שאינן חלק מתכנית הלימודים