ברוכים הבאים – בית הספר הדמוקרטי לב השרון  –

ברוכים הבאים
בית הספר הדמוקרטי
לב השרון

ת.ד 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 09-8919256  פקס: 09-8919519

דואר אלקטרוני: office@dlhschool.com

arrow_down

ברוכים הבאים
בית הספר הדמוקרטי
לב השרון

ת.ד 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 09-8919256  פקס: 09-8919519

דואר אלקטרוני: office@dlhschool.com

arrow_down

מערך ההתנדבות הבית ספרי- עושים דברים ביחד

אנו רואים כערך חינוכי מרכזי את האפשרות של כל אדם לתת מעצמו ללא כל תמורה.

לכן, לאחר קבלת החלטת פרלמנט שבה כל תלמיד בבית הספר מחויב להתנדב שעתיים בשבוע, יצרנו יחד עם תלמידי בית הספר, את האפשרויות והמקומות בהם ניתן להתנדב.

הם כוללים: ועדות בית הספר, עזרה למורים בשיעורים, נוכחות במועדונים, לווי פרטני של תלמידים צעירים, עזרה במערך ההסעות ועוד.

ההתנדבות נקבעת בזמן קביעת המערכת בעזרת החונך האישי בתחילת השנה .

חונכות אישית

לחונכות האישית מקום מרכזי בתרבות ובאורח החיים היומיומי שלנו.

חונך האישי הוא אדם קרוב המתעניין… שם לב…מקשיב…מדבר… מלווה… מתווך… מייעץ.. משחק…מסייע ותומך…. ובעיקר, נמצא עבור הילד ומקיים דיאלוג עם התלמיד תוך שיקוף המטרות והבחירות של הילד לאורך השנה.

החונך הוא הכתובת בכל הקשור להתנהלות היומיומית בביה”ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים. מתפקידיו לסייע בידי הילד להכיר את מערכת ביה”ס, למצות את רצונותיו וזכויותיו ולזהות דרכים להגדרה ולמימוש מטרותיו. החונכים הם האנשים המרכזיים האמורים ללוות את הנחנכים במסע האישי שאותו הם עוברים יחד בבית הספר.

הדיאלוג והשותפות ההדדיים במשולש הורים-ילדים -חונך הינו משמעותי לקידום התהליך החינוכי, רגשי, חברתי של הילד,  לצורך כך חשוב מאוד תיאום ציפיות שייערך בתחילת השנה בנוגע לאופי הקשר והעברת מידע. תהליך בחירת החונך ע”י החניך נעשה כשבועיים לאחר תחילת השנה, לאחר שהילדים מכירים את הצוות המלווה. כל תלמיד בוחר ארבע אפשרויות מתוך צוות החטיבה בה הוא לומד: יסודי / חטיבה עליונה. הכוונה היא לאפשרויות ולא עדיפויות.

ביה”ס מתחייב לאפשר את אחת מארבעת האפשרויות.

הפגישה מתקיימת על בסיס שבועי הקבועה במערכת ואורכה כ- רבע שעה. הדגש במפגשי החונכות הינו על הקשר, והאמון שנוצרים, המתבססים ומעמיקים בין השניים.

מפגשי החונכות וקיום הקשר בין החונך לבין הנחנך אינם בגדר בחירה – חונכות אישית בבית הספר שלנו היא אחת מן החובות, אך יותר מכל אנו מאמינים כי לכל ילד הזכות לחונכות!

שנת חונכות טובה ומעצימה,

מאיתנו, צוות בית הספר

ועדת
תקציב בית הספר

ועדת תקציב אחראית על חלוקת וניהול סעיף התקציב המכונה "ועדות ומרכזים". הכולל את טיולי בית הספר, הקורסים, המרכזים, תקציבי הבתים ועוד

ועדת
עירעורים

כל חבר קהילה יכול לפנות לוועדה על כל החלטה והתנהלות בבית הספר שהוא מוצא כבלתי תקינה. כידוע, כל הנהלים, ההחלטות והחוקים שבבית הספר כפופים לחוקה של בית הספר ותואמים לה

ועדת
משמעת

הרשות לישוב מחלוקות הרשות לפתרון סכסוכים מורכבת מועדות גישור,משמעת וערעורים.

ועדת
ביקורת

תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

ועדת
מורים

תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

ועדת
פרלמנט

תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

ועדת
אירועים

אחראית על תכנון והפקה של אירועים בבית ספר- פשפשוקים, סיום שנה, כישרונות צעירים ועוד אירועים הנולדים מתוך חיי בית ספר

ועדת
טיולים

ועדת טיולים אחראית על תכנון, הפקה והוצאה לפועל של כל טיולי בית ספר

ועדת
חינוך

תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

ועדת
סיורים וביקורים

אחראית על תיאומי הביקורים הרבים המתקיימים בבית ספר ועל הוצאתם לפועל.

ועדת
חצר

ועדת חצר וקישוט אחראית על הטיפול בחצר ועל ניהולה השוטף: העצים, הצמחייה, המשחקים, פינות הישיבה, השלטים, הצבעים והצורות, הזולות וכל מה שקורה ועוד עשוי לקרות.

ועדת
מערכת

ועדת מערכת אחראית על בנית מערכת השעות של בית ספר, ארגונה, שינויה ושיפורה וכן על כל נושא החלפות המורים הנעדרים. עיקר עבודתה בשלהי השנה ובזמן חופשת הקיץ, ועד התייצבות המערכת אחרי החגים.

ועדת
ספריה

וועדת הספריה דואגת להפעיל את הספריה במהלך שנת הלימודים ותחדש את פעילותה עם תחילת השנה.

ועדת
ספורט

ועדת ספורט יוזמת ומפיקה אירועי ספורט. אחראית על ציוד הספורט ועל קידום הספורט בבית ספר.

ועדת
מחשבים

ועדת מחשבים אחראית על ניהול, תיחזוק, ובמקרה הצורך שדרוג המחשבים בבית הספר.

ועדת
ח"ג -חופש בתוך גבולות

ועדת ח"ג עובדת מתוך תפיסת עולם השייכת לחינוך הדמוקרטי אשר גורסת שאין דבר כזה זמן מבוזבז. על בסיס תפיסה זו אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תלמיד בבית ספר דמוקרטי צריך להיות בבית הספר בכל שעות הפעילות שלו, ולנצל את זמנו על פי ראות עיניו ולאחר הפעלת שיקול דעת- תוך הכרות ושימוש נכון במשאבים אותם מעמיד בית הספר לרשותו.

ועדת
מורים

ברצוננו לצאת בקול קורא לקהילת בית הספר, להסביר מעט את תפקידנו ולהעמיד עצמנו, כוועדה, לשרות הקהילה.

ועדת
ביקורת

ועדת ביקורת היא ועדה מעוגנת-חוקה שתפקידה לבדוק את תפקודם של הגופים השונים בבית הספר - בין אם בתפקוד השוטף או בעניינים מנהליים-כלכליים.

ועדת
פרלמנט

ועדת פרלמנט אחראית על קבלת הצעות הפרלמנט, סידורן והבאתן לדיון ועל ניהול פרלמנט בית ספר. נפגשת באופן שוטף כל השנה בימי חמישי בבוקר, לפני הפרלמנט. מתוך חברי ועדת פרלמנט נבחר יושב ראש הפרלמנט של בית הספר.

פרלמנט

פרלמנט בית הספר הוא הגוף בו נקבעות ההחלטות המאפשרות לקיים ולנהל היבטים רבים מחיי היום יום בבית הספר.

פרלמנט בית הספר מתאסף באופן קבוע אחת לשבוע. בזמן זה אין אף פעילות אחרת בבית הספר (כך נקבע בחוקת בית הספר). זאת שעה שנועדה לאפשר לכל אחד מחברי הקהילה לקחת חלק פעיל בקביעת החוקים והסדרים של בית הספר.

מספר פעמים בשנה מתקיים פרלמנט “רחב” הנערך בשעות אחר הצהריים/ ערב או ביום שישי בבוקר, וזאת כדי לאפשר לחלק גדול יותר של הקהילה להגיע.

לפרלמנט עולות הצעות מסוגים שונים- החל מכללי המשחק וההתנהלות במגרש הכדורגל הבית ספרי, דרך חוקי יציאה מבית הספר לקבוצות גיל שונות, על פי צרכים ורצונות, ועד החלטות הנוגעות לתקציב בית הספר, כגון ביטול לימודים ביום שישי מסוים כדי להוסיף יום לטיול השנתי.

הסדנה בחצר

זהוא מקום שנבנה יחד! הורים, ילדים וצוות...הסדנא עברה לא מעט גלגולים, מנגריה למעבדת cnc ועד מסגריה והתעצבה בהתאם. היום המקום הינו בית מלאכה מלא בכילים ומרחב פורה ליצירתיות!

פינת חי

זוהי פנינת החצר! מקום שפתוח לכולם והדבר היחיד שצריך כשבאים, זו אהבה! בפינת החי היום בית לעיזים ,חמור ואתון, ארנבים ותוכים. כולםן מוזמנים/ות!

יום יער

בתקופה האחרונה אנו עדים לתנופה בכל הנוגע לחינוך יער. זו היא השנה השישית שבבית הספר מתקיים יום יער. הכוונה ביום הזה לאפשר לילדים לחוות וללמוד דרך החוויה. אין עוד מקום כמו הטבע אשר מזמין ללמידה, התנסות, חקירה והתפתחות. דרך טיולים, מלאכות, סיפורים ופשוט שהייה בטבע נוצרת אוירה מיוחדת שמאפשרת לילדים להתקרב לעצמם ואחד לשני. נפלא לראות בכל פעם מחדש כמה יצירתיות, יוזמה וחברות מגלים הילדים ביער! נשמח לראות את כולםן!

ת.ד 25 כפר הנוער הדסים 42845

טלפון: 09-8919256

פקס:   09-8919519

דואר אלקטרוני: office@dlhschool.com